instytut maszyn cieplnych

english version

o instytucie
aktualności
struktura
partnerzy
kalendarium
inne

badania
centrum doskonałości
ercoftac
konferencje
wyjazdy
publikacje
inne

nauczanie
socrates
maturzyści
studies in english
inne

uczelnia
wydział
home


a było tak...


Belgia - Katholieke Universiteit Leuven
by Marcin Huptas
Przed wyjazdem

Dokumenty

Przed wyjazdem do Belgii należy wysłać komplet dokumentów, jaki wymagany jest przez stronę belgijską m.in. Application Form for exchange students. W przypadku akceptacji naszej osoby jako studenta Katholieke Universiteit Leuven, otrzymamy informator mówiący o warunkach studiowania oraz Permission for Registration as an Erasmus Student (Letter of Acceptance). Dokument ten jest niezbędny do otrzymania wizy belgijskiej.

Wiza

Aby ubiegać się o pobyt w Belgii umożliwiający podjęcie studiów, należy złożyć następujące dokumenty:

 • aktualny paszport,
 • trzy formularze wizowe,
 • trzy zdjęcia,
 • zaświadczenie o wpisie na studia w Belgii - Permission for Registration as an Erasmus Student (Letter of Acceptance),

 • zaświadczenie o przyznaniu stypendium Socratesa,
 • potwierdzenie stypendium z Uczelni macierzystej np. socjalnego lub za dobre wyniki (jeżeli takie stypendium otrzymujemy),

 • zaświadczenie lekarskie podpisane przez lekarza wyznaczonego przez Ambasadę Belgii,
 • zaświadczenie o niekaralności wraz z tłumaczeniem przysięgłym na francuski lub niderlandzki,

  Ambasada określa minimalną ilość środków finansowych na miesiąc pobytu. W roku 2003 wynosi ona 500 euro. Stypendium Socratesa i ewentualne stypendium socjalne lub naukowe raczej nie pokrywają całej kwoty wymaganej przez Ambasadę. W takiej sytuacji zobowiązani jesteśmy przedstawić:

 • zaświadczenie z banku potwierdzające wpłate brakującej sumy (na cały okres pobytu) wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język francuski lub niderlandzki.

Ambasada wymaga kopii wszystkich dokumentów. Wiza dla studentów programu Socrates- Erasmus jest bezpłatna. Dla pobytu nie dłużej niż 90 dni wiza nie obowiązuje.

Ambasada Belgii w Polsce

Pałac Mniszek
ul. Senatorska 34
00-095 Warszawa

telefon: 0 prefix 22 827 02 33 lub 34
e-mail: ambabel.warsaw@pol.pl lub warsaw@diplobel.org

Ubezpieczenie

 • Ubezpieczenie zdrowotne (Health Insurance)

  Ubezpieczenie zdrowotne możemy wykupić w WARCIE, PZU lub innym towarzystwie ubezpieczeniowym, wybierając formę ubezpieczenia według własnych upodobań. Ubezpieczenie w ramach Karty ISIC lub EURO 26 jest niepewne.
  Jeśli nie wykupimy ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce będziemy zobowiązani do podpisania umowy z belgijskim towarzystwem ubezpieczeniowym. W takiej sytuacji po rejestracji na K.U.Leuven musimy wziąć dowód rejestracji i niezwłocznie udać się do wybranego przez siebie towarzystwa ubezpieczeniowego w celu podpisania umowy. Dla studentów składka członkowska stanowi kwartalną opłatę, która uprawnia ich do wszystkich korzyści płynących z ubezpieczenia z pierwszym dniem kwartału. Składka członkowska dla pierwszego kwartału wynosi około 55 euro.

 • Ubezpieczenie od odpowiedzialności osób trzecich (Third-Party Liability Insurance)

  Wszyscy studenci spoza Unii Europejskiej podczas rejestracji w Biurze rejestracji (Registrar's Office) są zobowiązani do wykupienia tej formy ubezpieczenia, jeśli nie posiadają już takiej polisy. Jako dowód posiadania takiego dokumentu musimy przedłożyć deklarację podpisaną przez nasze towarzystwo ubezpieczeniowe. Studenci bez ubezpieczenia od odpowiedzialności osób trzecich muszą podpisać tego rodzaju polisę podczas rejestracji na K.U.Leuven za specjalną opłatą 15 euro na rok. Polisa chroni nas w przypadku spowodowania uszkodzenia kogoś lub czyjejś własności (np. jeżeli jesteśmy zaangażowani w wypadek uliczny). Polisa jest szczególnie pomocna dla rowerzystów.
  W razie wypadku, powinniśmy skontaktować się z pomocą społeczną dla studentów zagranicznych (Social Service for Foreign Students), która zawiadomi grupę ubezpieczeniową.

Pieniądze

 • Gotówka - kiedy nie posiadamy konta bankowego w Leuven potrzebna nam będzie w przpadku opłat za zakwaterowanie,

 • Karty płatnicze - umożliwiają podjęcie gotówki z bankomatów i regulowanie rachunków w większości marketów (sieć Super GB, sieć Dalhaize), w dużych sklepach, itp. Magnetyczne karty Maestro i Visa Electron nie są akceptowane w sieci marktów ALDI.

 • Bankomaty - znajdują się w zasadzie w całym mieście ale najczęściej można je spotkać w centrum. O prowizjach od wypłat z bankomatów decyduje bank, w którym posiadamy konto.

  Od 1 marca 2002 walutą obowiązującą w Belgii jest EURO.


Dojazd do Leuven

Autokar

Podróżując liniami EUROLINES możemy dojechać do Leuven bezpośrednio z Polski. W Leuven autokar zatrzymuje się na dworcu "De Lijn". Dworzec ten jest także miejscem, przez które przejeżdżają wszystkie linie autobusowe kursujące po Leuven jak i jego okolicach. Cena biletu autokarowego Polska-Leuven-Polska wynosi około 370 PLN.

Samolot - Jak dotrzeć do Leuven z portu lotniczego Bruksela?

Dystans dzielący port lotniczy Bruksela i Leuven to około 20 kilometrów. Przyjemność podróży taxi do Leuven będzie nas kosztować około 55 euro. Alternatywą jest podróż pociągiem - w pierwszym etapie z lotniska na dworzec kolejowy w Brukseli (Brussels North Station), a stamtąd wolnobieżnym lokalnym pociągiem do Leuven (Louvain po francusku) lub szybkobieżnym pociągiem intercity do Luik (Liege po francusku), który zatrzymuje się w Leuven. Podróż pociągiem intercity trwa około 20 minut i kosztuje 4 euro. Musimy być ostrożni aby nie wsiąść do pociągu do Louvain-la-Neuve, które jest nowym uniwersyteckim miastem w Walonii - regionie, gdzie znajduje się francusko języczny Universite Catholique de Louvain.


Pobyt

Leuven
 • Plan miasta
 • Transport

  • autobus
  • rower - bardzo popularny i niezastąpiony środek transportu, który możemy wypożyczyć w VELO

Gdzie należy się zgłosić po przyjeździe?

 • Zakwaterowanie (Housing Service)

  Nie jest możliwe zorganizowanie stałego zakwaterowania przed przyjazdem, dlatego zalecane jest przybycie do Leuven kilka dni przed rozpoczęciem zajęć. Kiedy zawiadomimy biuro kwaterunkowe o dokładnej dacie naszego przyjazdu, oni zarezerwują dla nas tymczasowy pokój w akademiku lub pokój u rodziny typu "łóżko & śniadanie" (bed & breakfast) lub miejsce w niskobudżetowym hotelu (low-budget hotel), gdzie możemy zostać na kilka dni lub tak długo jak to konieczne dla znalezienia stałego zakwaterowania. Do biura kwaterunkowego należy przyjechać w godzinach jego pracy, w innym przypadku możemy zastać biuro zamknięte i nie odbierzemy kluczy do tymczasowego zakwaterowania.
  Pracownicy biura kwaterunkowego pomogą nam w znalezieniu stałego zakwaterowania. Jeśli jest to konieczne ktoś z biura może towarzyszyć nam w negocjacjach i prztłumaczyć kontrakt. Większość studentów K.U.Leuven wynajmuje prywatne pokoje.
  Opłata za wynajem pokoju może wynosić od 160 do 225 euro za miesiąc.

 • Koordynator

  Pierwszą osobą, z którą powinniśmy się zobaczyć po przyjeździe na specjalność w ramach, której będziemy studiować, jest koordynator programów wymiany. Koordynatorem m.in. programu Socrates-Erasmus dla specjalności technicznych (Faculty of Engineering) jest Pani Maria Geerts. Na wydziale mechanicznym K.U.Leuven koordynatorem programu Socrates-Erasmus jest Prof. Erik Van den Bulck.

 • Biuro rejestracji (Registrar's Office - po flamandzku: Studentenadministratie)

  Zaraz po przyjeździe musimy udać się do biura rejestracji, żeby zarejestrować się jako student K.U.Leuven i otrzymać legitymację (Student Card). Legitymacji będziemy potrzebować przystępując do egzaminów, korzystając z biblioteki, restauracji akademickich czy internetu. Biuro rejestracji wydaje także bilety autobusowe, które wraz z legitymacją upoważniają studentów do darmowych przejazdów w rejonie Leuven. Do rejestracji wymagane są:

  • paszport,
  • jedna fotografia paszportowa,
  • zaświadczenie z uczelni macierzystej, że jesteśmy jej regularnym studentem,
  • zaświadczenie o wpisie na studia w Belgii - Permission for Registration as an Erasmus Student,

  • 15 euro na opłatę za ubezpieczenie od odpowiedzialności osób trzecich (patrz punkt Ubezpieczenia),
  • kopia kontraktu mieszkaniowego - jeśli posiadamy już stały adres zamieszkania.

 • Urząd miejski (City Hall - po flamandzku: Stadhuis)

  W ciągu 8 dni roboczych od przyjazdu musimy zarejestrować się w biurze rejestracji dla obcokrajowców (Alien's Registration Office - po flamandzku: Dienst Buitenlanders), który znajduje sie w urzędzie miejskim. Przed wizytą w tym urzędzie musimy posiadać już stały adres zakwaterowania! Do rejestracji studenci spoza Unii Europejskiej muszą dostarczyć:

  • paszport z wizą,
  • trzy fotografie paszportowe,
  • zaświadczenie o wpisie na studia w Belgii - Permission for Registration as an Erasmus Student,

  • dowód wypłacalności (zaświadczenia o stypendiach, o stanie konta bankowego itp.).

  Studenci pozostający w Belgii przez okres nieprzekraczający 90 dni otrzymują tzw. Potwierdzenie przyjazdu (Declaration of Arrival - po flamandzku: Aankomstverklaring). Dokument ten jest wolny od opłaty. Studenci pozostający w Belgii dłużej niż trzy miesiące po pełnej procedurze rejestracji, która trwa około 5 tygodni (o każdej konieczności stawienia się w urzędzie jesteśmy powiadamiani listownie), otrzymują tzw. białą kartę (Certificate of Inscription in the Aliens' Register' - po flamandzku: Bewijs van Inschrijving in het Vreemdelingenregister). Opłata za tego rodzaju dokument wynosi 12,5 euro.

  Na koniec naszego pobytu w Belgii musimy zawiadomić biuro rejestracji obcokrajowców o naszym wyjeździe!!!

Campus Heverlee - tutaj znajdują się wszystkie wydziały techniczne

Łączność ze światem

 • Internet

  Wszyscy studenci K.U.Leuven mogą, bez żadnych opłat, korzystać z kompuerów i internetu w trzech centrach komputerowych. Najbliżej wydziału mechanicznego znajduje się centrum przy Celestijnenlaan 200 C (Heverlee).
  Poza tym, możemy wynająć lub kupić komputer i korzystać z darmowego internetu w swoim pokoju, pod warunkiem że posiadamy linię do swojej dyspozycji.

 • Telefon

  Jeżeli chcemy skorzystać z telefonu w budce, dobrze jest zaopatrzyć się w kartę telefoniczną typu "alpha" (The Alpha Phonecard) - istnieją w cenie 5 i 10 euro. Karta za 5 euro pozwala rozmawiać z Polską około 20 minut.

Wyżywienie

 • Stołówki studenckie

  K.U.Leuven posiada kilka uniwersyteckich restauracji. Studenci, po okazaniu legitymacji, mogą nabyć posiłek w cenie od 2 do 3,7 euro.

 • We własnym zakresie

  Prawie w każdym akademiku, nierzadko na każdym piętrze domu studenckiego znajduje się kuchnia. Niektóre z nich są wyposażone w 100% w innych mniej luksusowych zachodzi potrzeba posiadania własnych naczyń i sztućców.

Po pracy na uczelni

Studenci w Leuven czas wolny spędzają między innymi na dwóch sąsiadujących ze sobą rynkach Grote Markt i Oude Markt. Tutaj między innymi znajdują się kawiarnie, puby i dyskoteki.
Okres wiosenno-letni to czas imprez muzycznych. W piątkowe wieczory na kilku scenach w centrum Leuven odbywają się koncerty, a w połowie sierpnia do Leuven na trzydniowy MarktRock przyjeżdżają znani wykonawcy z Europy i nie tylko.
Dodatkowo, pod koniec czerwca kilka kilometrów od Leuven w miejscowości Werchter odbywa się wielki maraton rockowy Rock Werchter - coś w stylu naszego przystanku Woodstock.
W Leuven istnieje spora liczba kin i studiów projekcyjnych, a z ich bogatej oferty napewno wybierzemy coś dla siebie. Czasami można nawet trafić na film polski. Osobom preferującym czynny wypoczynek polecam centrum sportowe.

Uniwersyteckie cenrtum sportowe posiadaczom karty sportowej oferuje mnóstwo możliwości aktywnego wypoczynku zarówno na salach sportowych jak i poza nimi. Na obiektach centrum sportowego można uprawiać takie dyscypliny jak: biegi, piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę, tenis stołowy, tenis ziemny, można korzystać z siłowni, basenu, a nawet stawiać pierwsze kroki w szermierce. Kartę sportową w cenie 15 euro - opłata za cały rok akademicki - można nabyć w informacji centrum sportowego.


Powrót

Dokumenty

Przed wyjazdem należy uzyskać wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające odbycie i zaliczenie okresu studiów na K.U.Leuven:

 • Learning Agreament
 • Certificate off Enrollment as an Exchange Student
Rezerwacja autokaru

Jeżeli zdecydowaliśmy się na podróż liniami EUROLINES istnieje możliwość rezerwacji miejsca w autokarze do Polski w biurze Eurolines w Leuven:

BONDGENOTENLAAN 154
Telefon: 016 / 624520

W przypadku powrotu w okresie przedświątecznym czy wakacyjnym rezerwacji miejsca należy dokonać nawet cztery tygodnie przed planowaną datą wyjazdu.


Więcej szczegółowych informacji na temat studiów na Katholieke Universiteit Leuven można znaleźć pod adresem www.kuleuven.ac.be.