instytut maszyn cieplnych

english version

o instytucie
aktualności
struktura
partnerzy
kalendarium
inne

badania
centrum doskonałości
ercoftac
konferencje
wyjazdy
publikacje
inne

nauczanie
socrates
maturzyści
studies in english
inne

uczelnia
wydział
home

EKONOMIKA PRODUKCJI I UŻYTKOWANIA ENERGII

Podstawy Konstrukcji Maszyn I


Nazwa przedmiotuPodstawy Konstrukcji Maszyn I
Rodzaj zajęć Wykład, ćwiczenia
Semestr V
Liczba zajęć
w tygodniu
3,1,0,0
Liczba punktów ECTS 5
Prowadzący dr hab. inż.Eugeniusz Mazanek, dr inż. Andrzej Dziurski,
dr inż. Janusz Szmidla
Jednostka Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
tel. (+48)(+34) 3250620, fax. (+48)(+34) 3250647
Status przedmiotu
w programie studiów
Przedmiot podstawowy (wspólny) kierunku Mechanika i Budowa Maszyn
Opis przedmiotu Podstawowe określenia i cechy związane z procesem konstruowania. Zagadnienie wytrzymałości zmęczeniowej; naprężenia dopuszczalne; współczynnik bezpieczeństwa. Normalizacja i unifikacja; pasowania. Obliczanie i optymalizacja postaci konstrukcyjnej złączy spawanych. Zagadnienie stanu obciążenia w złączach wciskowych. Złącza śrubowe; konstrukcyjne cechy połączeń śrubowych ze względu na stan obciążenia; obliczenia wytrzymałościowe. Złącza kształtowe. Elementy podatne; sprężyny; gumowe elementy sprężyste. Przewody rurowe i zawory. Wały i osie; wytrzymałość statyczna i zmęczeniowa; analityczne metody obliczeń; sztywność statyczna i dynamiczna wałów. Łożyska toczne; trwałość; nośność; wpływ geometrycznych cech konstrukcyjnych na stan obciążenia. Sprzęgła i hamulce; modele obliczeniowe; warunki wytrzymałościowe z uwzględnieniem trwałości.
Cele Uzyskanie wiedzy z zakresu rozwiązań konstrukcyjnych typowych połączeń i zespołów maszynowych; zapoznanie się z metodami ich obliczania; poznanie istoty optymalizacji i konieczności budowy modeli obliczeniowych.
Metoda nauczania Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych, ćwiczenia audytoryjne
Wymagana wiedza
początkowa
Znajomość podstaw mechaniki, wytrzymałości materiałów oraz materiałoznawstwa
Pomoce dydaktyczne Podręczniki z zakresu podstaw konstrukcji maszyn oraz zbiory zadań. Środki techniczne - rzutnik pisma
Forma egzaminu Egzamin pisemny i ustny
Zapisy na zajęcia
i na egzamin
Wymagane są listy studentów na ćwiczenia audytoryjne
Uwagi Tematyka zajęć odpowiednia dla studentów wszystkich kierunków technicznych
Literatura
  1. Praca zbiorowa pod red. M. Dietricha: Podstawy konstrukcji maszyn, t. 2,3, PWN, Warszawa 1999
  2. Korewa W., Zygmunt K. i inni: Podstawy konstrukcji maszyn, WNT, Warszawa 1975
  3. Praca zbiorowa pod red. E. Mazanka: Podstawy konstrukcji maszyn. Połączenia, sprężyny, zawory,
    wały i osie. Przykłady obliczeń
    . Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1996
  4. Praca zbiorowa pod red. E. Mazanka: Podstawy konstrukcji maszyn. Łożyska, sprzęgła, hamulce, przekładnie mechaniczne. Przykłady obliczeń, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1997
  5. 5. Praca zbiorowa pod red. Z. Osińskiego: Podstawy konstrukcji maszyn. PWN, Warszawa 2002
top Początek
webmaster 2000-03-26